PTL AN 943, Strój opoczyński (materiały archiwalne)

Publikacja z ograniczonymi prawami dostępu
Dostęp tylko z terenu BUWr oraz wybranych jednostek uczelnianych