OZK 10372-A., Wielka mapa Rzeczpospolitej Polskiej : w podziałce 1:750 000

Publikacja z ograniczonymi prawami dostępu
Dostęp tylko z terenu BUWr oraz wybranych jednostek uczelnianych